فایل های دسته بندی مکانیک - صفحه 1

تحقیق كمك‌ فنرها (بررسي انواع و روش طراحي آنها)

كمك‌ فنر به همان اندازه كه ايمني حركت را تضمين مي كند، وظيفة خوش سواري را نيز بر عهده دارد. كمك فنر بايد از پريدن( جهيدن) چرخها جلوگيري كند، يعني تماس بين چرخ و جاده را هميشه برقرار سازد همچنين كله زدن خودرو را ميرا كند. با طراحي و ساخت سيستمهاي تعليق جديد با قطعات نگهدارنده و راهنماي كم اصطك

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل