تحقیق نقش تصاویر ماهواره‌ای بعنوان یك ابزار قوی در امر اكتشاف و استخراج

دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا
توضیحات:
تحقیق جامع با موضوع نقش تصاویر ماهواره‌ای بعنوان یك  ابزار قوی در امر اكتشاف و استخراج، در قالب فایل word قابل ویرایش و در حجم 97 صفحه.

بخشی از متن:
سيستم تصوير لامير:
در اینسيستم، مخروطي را به كره مماس مي‌كنند. خط تماس مداري انتخاب مي‌شود كه در وسط ناحيه مورد نقشه برداري قرار گرفته است. وقتي اين مخروط را باز كنيم تصاوير نصف النهارات به صورت خط مستقيم و تصاوير مدارات به صورت قوسهايي از دايره به مركز رأس مخروط درخواهند آمد. 

سيستم تصوير (Universal Transvers Mercator) U.T.M)
در اين سيستم استوانه اي بر كره مماس مي‌كنيم. خط مماس نصف النهاري انتخاب مي‌شود كه در مركز ناحيه مورد نقشه برداري قرار گرفته است. 
وقتي اين صفحه استوانه اي را باز كنيم فقط تصاوير نصف النهار مبدأ و هم چنين دايره استوار به صورت خطوط مستقيم در خواهند آمد. در عمل كره زمين را 60 قسمت تقسيم مي‌كنند و هر كدام از اين قسمتها يك منطقه (Zone) را تشكيل مي‌دهند. در كشور ما اين روش مرسوم است و همه نقشه ها براساس آن ترسيم مي‌شوند. 

سيستم تصوير قطبي (Azimuthal Map projections) : 
چون كاربرد سيستم تصوير لاميرو U.T.M براي نواحي قطبي عملي نيست، براي مناطق نزديك قطب شمال و جنوب سيستم تصوير قطبي بكار برده مي‌شود و آن عبارت از صفحه اي است كه در نقطه اي قطب بر كره مماس مي‌شود. در اين تصوير مدارات به صورت دايره تصوير مي‌شوند ولي دو برابر نصف النهارات به صورت شعاعهايي كه از نقطه قطب (P) مي گذرند، تصوير خواهند شد. 

فهرست مطالب:
 فصل اول: كانسارهاي سرب و روي 
1-1 مقدمه
2-1 ژئوشيمي و ميزالوژي سرب
3-1 ژئوشيمي و ميزالوژي روي
4-1 انواع كانسارهاي سرب و روي
1-4-1 اسكارن
2-4-1 رگه‌اي
1-2-4-1 كانسارهاي هيپوترمال
2-2-4-1 كانسارهاي مزوترمال
3-2-4-1 كانسارهاي زينوترمال
3-4-1 استراتاباند
1-3-4-1 تيپ دره مي‌سي‌سي‌پي
2-3-4-1 لايه‌اي
3-3-4-1 ماسيوسولفايد
4-4-1 کانسارهای دگرگونی
5-1 كانسارهاي سرب و روي مهدي آباد
1-5-1 زمين‌شناسي كانسار سرب و روي مهدي آباد
1-1-5-1 سازند سنگستان
2-1-5-1 سازند تانت
3-1-5-1 سازند آب كوه
4-1-5-1 نهشته‌هاي كواترنر
فصل دوم: كليات بر سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
1-2 كليات بر سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
2-2 سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
3-2 اهداف سيستم اطلاعات
4-2 عناصر و اجزاي GIS
5-2 قابليت هاي تحليلي يك سيستم اطلاعاتي جغرافيايي
6-2 كاربرد‌هاي (GIS)
1-6-2 استفاده از GIS  در برنامه ريزي شهري
2-6-2 GIS در مدل‌سازي مانورهاي نظامي
3-6-2 GIS در برخورد با سوانح طبيعي مانند زلزله
4-6-2 تكنولوژي GIS به همراه گيرنده هاي GPS در شرايط اضطراري نشت         
نفت در آب دريا
5-6-2 GIS در بررسي و ارزيابي فرسايش خاك
6-6-2 GIS در علوم مهندسي عمران
7-2 GIS در اكتشاف معدن
1-7-2 تعيين مكان و محدودة پي‌جويي
2-7-2 تعيين مكان و محدودة اكتشاف نيمه تفضيلي
3-7-2 تعيين محدودة حفاري‌هاي اكتشافي
4-7-2 تعيين مكان و محدودة اكتشاف تفضيلي
5-7-2 تعيين حمل تأسيسات و ماشين ‌آلات معدن
8-2 كاربرد GIS در مهندسي معدن (1)
9-2 كاربرد GIS در مهندسي معدن (2)
10-2 كاربرد GIS در مهندسي معدن (3)
فصل سوم: سنجش از دور
1-3 مقدمه
2-3 مباني سنجش از دور
3-3 طيف الكترومغناطيس
4-3 مدارها
5-3 گزينش سيستم مناسب
فصل چهارم: نمايش داده‌ها
1-4 مقدمه
2-4 تعريف نقشه
3-4 عوارض نقشه
4-4 ساختار نقشه
5-4 مقياس نقشه
6-4 سيستم تصوير نقشه‌ها
1-6-4 سيستم تصوير لامير
2-6-4 سيستم تصوير UTM
3-6-4 سيستم تصوير قطبي
7-4 نمايش داده‌هاي جغرافيايي
1-7-4 اطلاعات مكاني
2-7-4 اطلاعات توصيفي
8-4 رقومي كردن
9-4 نشان دادن عارضه‌ها بر روي يك نقشه
1-9-4 عوارض فضايي
2-9-4 مدل رستري يا شبكه‌اي
3-9-4 مدل برداري
فصل پنجم: معرفي برخي نرم‌افزارها
1-5 نرم افزار Er mapper
2-5 نرم افزار Ilwis
3-5 نرم افزار Arc view
4-5 نرم افزارinfo Arc
فصل ششم: تهيه نقشه‌هاي پتانسيل معدن
1-6 تهيه نقشه‌هاي پتانسيل معدن
2-6 مدل مفهومي
1-2-6 مرحلة 1
2-2-6 مرحلة 2
3-2-6 مرحلة 3
فصل هفتم: اكتشاف سطحي كانسار سرب و روي مهدي آباد 
1-7 اكتشاف سطحي كانسار سرب و روي مهدي آباد
1-1-7 مرحلة اول
2-1-7 مرحلة دوم
3-1-7 مرحلة سوم
4-1-7 مرحلة چهارم
1-4-1-7 Map list 79
2-4-1-7 انتخاب تصوير كاذب
3-4-1-7 نمونه‌گيري
4-4-1-7 Classify
فصل هشتم: مسائل كاربردي نرم افزار ilwis
1-8  ilwis (1)  سيستم مختصات Coordineate System
1-1-8 تصويرگيري نقشه
2-8  ilwis) زمينه (Domain)
3-8 ilwis (3) نمايش و رنگاميزي (Representation)
4-8 ilwis (4)  زين مرجع (Georefrence)
نتيجه‌گيري
پيشنهادات
منابع
دسته بندی: علوم انسانی » جغرافیا

تعداد مشاهده: 3985 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 97

حجم فایل:4,880 کیلوبایت

 قیمت: 7,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    ابتدا فایل را با با نرم افزار Winrar از حالت فشرده خارج نمایید. برای دانلود رایگان نرم افزار winrar اینجا کلیک کنید.


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب ورد و 97 صفحه قابل ویرایش